Rahinane mangkin, Buda Paing Wariga, 4 Oktober 2017, SMA Negeri Bali Mandara karauhin olih Angga Panureksa Tri Hita Karana Award 2017.

Wenten tigang assessor rauh sane kautus olih Yayasan Tri Hita Karana Bali, inggih punika I Gusti Agung Nyoman Winda, BA., MBA.,CHT., Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H., miwah Dra. Ida Ayu Raka Astiti Asih, M.Si. Tigang assessor punika jagi ngadungang panureksan mandiri sane sampun kapupulang ring panitia penyelenggara antuk bukti fisik ring sekolah.Bukti fisik punika mapaiketan ring Pawongan (paiketan sane becik pantaraning krama sekolah ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa), Pawongan (paiketan sane becik pantaraning sesamen wargi sekolah taler krama ring jabaning sekolah), miwah Palemahan (paiketan sane becik pantaraning wargi sekolah majeng ring kewentenan jagat utawi palemahan ring sekolah). Silih sinunggil angga panureksa, I Gusti Agung Nyoman Winda, BA., MBA.,CHT., ngraosang manah gargita pisan santukan nyingakin napi sane memargi ring sekolah sampun sayuakti becik pisan. Dane ngaptiang mangda sekolah lianan ring Bali prasida ngetut pamargin SMAN Bali Mandara ring sajeroning ngrajegang Tri Hita Karana.